Privacy statement

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en hoe wij hier mee omgaan. Zo weet u hoe wij werken.

Het privacy beleid is van toepassing op de diensten van WestBrinck.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat WestBrinck.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens kan iemand direct of indirect worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld met naam en telefoonnummer.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
WestBrinck.nl gebruikt de persoonsgegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hiernaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor relatiebeheer.

Bezwaar maken, gegevens inzien of corrigeren
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren.

Naleving wet
Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft WestBrinck.nl de Wet Bescherming Persoonsgegevens na.

De persoonsgegevens worden uiteraard zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen, gedurende de wettelijke termijnperiode van de belastingdienst.